วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

กฎระเบียบและกติกาในการแข่งมวย

09 ธ.ค. 2023
154

กฎระเบียบและกติกาในการแข่งมวย

เรื่อง “

กฎระเบียบและกติกาในการแข่งมวย

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของไทย การแข่งขันมวยไทยจึงมีกฎกติกาและระเบียบวินัยที่เคร่งครัด เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปอย่างยุติธรรมและลดการบาดเจ็บ

กติกาการแข่งขันมวยไทยสากล จะประกอบด้วยกติกาการชก การเตะ และการใช้เข่า นักมวยต้องสวมนวม สนับแข้ง สนับศอก และปลอกคอ นักมวยจะถูกแบ่งตามรุ่นน้ําหนัก และชกกัน 5 ยก ยกละ 3 นาที พักระหว่างยก 1 นาที
ห้ามกระทําการอันตรายต่อคู่ต่อสู้ เช่น การกัด ฉีก ถีบ หรือใช้ศอกและไหล่ชน หากฝ่าฝืนจะถูกตัดคะแนนหรือปรับแพ้
ส่วนกติกาการแข่งขันมวยไทยอาชีพ จะมีความเคร่งครัดมากกว่า เพราะนักมวยไม่สวมเครื่องป้องกัน นักมวยต้องให้เกียรติและยกย่องคู่ต่อสู้ ห้ามเหยียดหยามคู่ชก
ระเบียบวินัยสําหรับนักมวย ได้แก่ การแต่งกายให้เรียบร้อยก่อนขึ้นสังเวียน การไหว้ครูมวยก่อนเริ่มการแข่งขัน และการรักษาวินัยในการชก เช่น ไม่หลบหลีกการชก ไม่พูดจาหยาบคาย การยอมแพ้ต้องแสดงความเคารพต่อคู่ชกและกรรมการ

สรุปได้ว่า กติกาและระเบียบวินัยในการแข่งขันมวยไทยนั้น มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมการแข่งขันให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและลดการบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของวัฒนธรรมการต่อสู้แบบไทย ๆ ที่นักมวยต้องให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน